Новини

сряда, 14 ноември 2018 42

Мартин Митев: Всеки трябва да е съпричастен към каузата за борба с диабета

сряда, 14 ноември 2018 57

Постоянни комисии в Общинския съвет ще се запознаят с финансовите отчети на общинските фирми към 30 септември

събота, 10 ноември 2018 87

Десети ноември - 29 години от началото на прехода и 3 години от началото на Мандат 2015 - 2019

Събития

Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 22.10.2018 г.

19 00:00

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 22.10.2018 г.

15 00:00

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 22.10.2018 г.

24 00:00

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 22.10.2018 г.

25 00:00

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен на 23.10.2018 г.

18 00:00

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 23.10.2018 г.

20 00:00

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 23.10.2018 г.

23 00:00

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 23.10.2018 г.

23 00:00