Новини

четвъртък, 29 юли 2021 73

Дофинансират със средства от общинския бюджет ФК „Вихър“ - гр. Славяново

четвъртък, 29 юли 2021 48

Разкриват допълнителни щатни бройки за медицински специалисти в детска градина в Плевен

четвъртък, 29 юли 2021 63

Отдават под наем части от общински имоти в детски и учебни заведения в Плевен