Новини

четвъртък, 18 октомври 2018 60

Постоянните комисии заседават по преписки и предложения за предстоящото заседание на местния парламент

сряда, 17 октомври 2018 80

Информират за изтичане на договори за обществен превоз, включващи маршрути от Общинската транспортна схема

понеделник, 15 октомври 2018 114

Общинският съвет даде съгласие за кандидатстване с проект за превенция на горските пожари

Събития

Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 22.10.2018 г.

1 00:00

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 22.10.2018 г.

1 00:00

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 22.10.2018 г.

2 00:00

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 22.10.2018 г.

1 00:00

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен на 23.10.2018 г.

1 00:00

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 23.10.2018 г.

1 00:00

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" на 23.10.2018 г.

1 00:00

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 23.10.2018 г.

1 00:00