Контакти

Отдел "Местно самоуправление" 

Служител и длъжност Стая Телефон  E-mail

Соня Ганева

Началник отдел

36 064/881-357 s.ganeva@pleven.bg

Йоана Генкова

Гл.специалист

35 064/881-317  

Ирен Томова

Гл.специалист

35 064/881-317 pr.obs@pleven.bg

Нина Иванова

Гл.специалист

70 064/881-295  

Бисерка Иванова

Гл.специалист

70 064/881-295