Контакти

Отдел "Местно самоуправление" 

Служител и длъжност Стая Телефон  E-mail

Аня Великова

Началник отдел

36 064/881-357 a.velikova@pleven.bg

Соня Ганева

Ст.експерт

35 064/881-317 s.ganeva@pleven.bg

Рени Томова

Гл.специалист

35 064/881-317 pr.obs@pleven.bg

Нина Иванова

Гл.специалист

70 064/881-295  

Бисерка Иванова

Гл.специалист

70 064/881-295