Контакти

Отдел "Местно самоуправление" 

Служител и длъжност Стая Телефон  E-mail

Паулина Кирова, д.м.

Началник отдел

36 064/881-357 p.kirova@pleven.bg

Йоана Генкова

Гл.специалист

35 064/881-317 obs@pleven.bg

Виктор Митев 

Гл.специалист

35 064/881-317 v.mitev@pleven.bg

Нина Иванова

Гл.специалист

70 064/881-295 obs@pleven.bg

Цветомира Петкова

Гл.специалист

70 064/881-295 c.petkova@pleven.bg