ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН НА 03.06.2024 Г.

331

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 03 юни  2024 г. (понеделник) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” ще се проведе заседание на Общински съвет – Плевен .

Заседанията на Общински съвет - Плевен се излъчват на живо на страницата на Общински съвет - Плевен - https://obs.pleven.bg/bg/izlachvane-na-zasedaniya-na-zhivo