Обжалвани актове

Протест против Наредба №26 на Общински съвет - Плевен

234

Общински съвет – Плевен съобщава, на основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, че е постъпил протест от Иво Радев - прокурор в Окръжна прокуратура Плевен срещу разпоредби на…

Жалба против Наредба №2

242

Общински съвет – Плевен съобщава, на основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, че е внесена жалба от "Рейсър Ауто" ЕООД, чрез пълномощника им адв.Юлиан Дацев с вх.№ ОбС-1742/14.05.2019 г. относно оспорване…