Съобщения

Заседание на Общински съвет - Плевен на 29.09.2022 г.

67

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му…

Покана за публично обсъждане на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Плевен за 2021 год.

103

П О К А Н А за публично обсъждане на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2021 - 31.12.2021 година   На основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.60, ал.1 от Наредба №10 за условията…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 25.08.2022 г.

148

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 28.07.2022 г.

213

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 30.06.2022 г.

236

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 26.05.2022 г.

286

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му…

Тържествено заседание на Общински съвет - Плевен на 15.05.2022 г.

202

На основание чл. 40, ал. 1 от Наредба №11 на Общински съвет - Плевен на 15 май 2022 г. (неделя) от 10.00 часа в Актовата зала на Община Плевен ще се проведе тържествено заседание на Общински съвет - Плевен с предложение за следния …

Заседание на Общински съвет - Плевен на 26.04.2022 г.

354

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1, т.2  от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 31.03.2022 г.

414

На проведеното на 22.03.2022 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 31 март 2022 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 24.02.2022 г.

365

На проведеното на 15.02.2022 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено закрито заседание на Общински съвет - Плевен на 24 февруари 2022 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 27.01.2022 г.

448

На проведеното на 18.01.2022 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено закрито заседание на Общински съвет - Плевен на 27 януари 2022 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 22.12.2021 г.

400

 На проведеното на 13.12.2021 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено закрито заседание на Общински съвет - Плевен на 22 декември 2021 г. (сряда) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда…