Съобщения

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА 2017 Г.

45

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси чл.51, ал.1 от Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 26.07.2018 г.

152

         На проведеното на 17.07.2018 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 26 юли 2018 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 28.06.2018 г.

167

На проведеното на 19.06.2018 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 28 юни 2018 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 31.05.2018 г.

195

    На проведеното на 21.05.2018 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 31 май 2018 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 22.05.2018 г.

110

     На 22 май 2018 г. (вторник) от 17.30 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова" ще се проведе заседание на Общински съвет - Плевен.          С материалите, които предстои да бъдаг…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 27.04.2018 г.

180

      На проведеното на 17.04.2018 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 27 април 2018 г. (петък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 03.04.2018 г.

117

    На 3 април 2018 г. (вторник) от 17.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова" ще се проведе заседание на Общински съвет - Плевен.        С материалите, които предстои да бъдаг разгледани,…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 29.03.2018 г.

135

     На проведеното на 20.03.2018 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 29 март 2018 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 22.02.2018 г.

288

        На проведеното на 13.02.2018 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 22 февруари 2018 г. (четвъртък) от 9,00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 25.01.2018 г.

412

    На проведеното на 16.01.2018 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 25 януари 2018 г. (четвъртък) от 9,00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 28.12.2017 г.

305

      На проведеното на 15.12.2017 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 28 декември 2017 г. (четвъртък) от 9.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена…