Съобщения

Заседание на Общински Съвет - Плевен на 25.04.2024 г.

55

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 25  април  2024 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” ще се…

Заседание на Общински Съвет - Плевен на 28.03.2024 г.

660

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 28  март  2024 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” ще се…

Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен

467

 На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели  при Окръжен съд - Плевен, избрана с решение №005/30.11.2023 г.  на Общински съвет - Плевен публикува СПИСЪК на…

Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Плевен

427

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Районен съд - Плевен, избрана с решение №006/30.11.2023 г.  на Общински съвет - Плевен публикува СПИСЪК на допуснатите…

Заседание на Общински Съвет - Плевен на 29.02.2024 г.

492

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 29 февруари  2024 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” ще…

Заседание на Общински Съвет - Плевен на 15.02.2024 г.

481

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 15 февруари  2024 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” ще се…

Заседание на Общински Съвет - Плевен на 25.01.2024 г.

372

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 25 януари  2024 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” ще…

Заседание на Общински Съвет - Плевен на 11.01.2024 г.

294

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 11 януари  2024 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” ще се…

Заседание на Общински Съвет - Плевен на 21.12.2023 г.

513

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 21 декември  2023 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” ще…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 13.12.2023 г.

362

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 13 декември  2023 г. (сряда) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” ще се…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 15.11.2023 г.

561

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 15 ноември 2023 г. (сряда) от 10.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” ще се проведе заседание…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 28.09.2023 г.

342

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с…