Съобщения

Заседание на Общински съвет - Плевен на 27.01.2022 г.

80

На проведеното на 18.01.2022 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено закрито заседание на Общински съвет - Плевен на 27 януари 2022 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 22.12.2021 г.

185

 На проведеното на 13.12.2021 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено закрито заседание на Общински съвет - Плевен на 22 декември 2021 г. (сряда) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 07.12.2021 г.

143

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл.28, ал.1, изр.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18, ал.1, т.2  и чл.47, ал.1, изр.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 25.11.2021 г.

213

       На проведеното на 16.11.2021 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено закрито заседание на Общински съвет - Плевен на 25 ноември 2021 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 28.10.2021 г.

234

     На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл.28, ал.1, изр.2 и чл.43, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18, ал.1, т.2, чл. 43, ал.2 и чл.47, ал.1, изр.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 14.10.2021 г.

157

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл.28, ал.1, изр.2 и чл.38, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение №411-МИ/03.10.2021г. на ОИК – Плевен и чл.18, ал.1, т.2 и чл.47, ал.1, изр.2 от Правилника за организацията…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 30.09.2021 г.

218

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл.28, ал.1, изр.2 и чл.43, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18, ал.1, т.2, чл. 43, ал.2 и чл.47, ал.1, изр.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 09.09.2021 г.

229

        На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл.28, ал.1, изр.2 и чл.43, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18, ал.1, т.2, чл. 43, ал.2 и чл.47, ал.1, изр.2 от Правилника за организацията и дейността на…

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Плевен за 2020 год.

206

П О К А Н А за публично обсъждане на Отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 година   На основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.60, ал.1 от Наредба №10…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 26.08.2021 г.

230

На проведеното на 17.08.2021 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено закрито заседание на Общински съвет - Плевен на 26 август 2021 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 29.07.2021 г.

269

На проведеното на 20.07.2021 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено закрито заседание на Общински съвет - Плевен на 29 юли 2021 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 12.07.2021 г.

232

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл.28, ал.1, изр.2 и чл.38, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение №380-МИ/04.07.2021г. на ОИК – Плевен и чл.18, ал.1, т.2 и чл.47, ал.1, изр.2 от Правилника за организацията…