Съобщения

Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Плевен

386

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Районен съд - Плевен, избрана с решение №048/19.12.2019 г. на Общински съвет - Плевен публикува СПИСЪК на допуснатите до…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 13.02.2020 г.

233

   На 13 февруари 2020 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова” ще се проведе заседание на Общински съвет - Плевен за приемане Сборния бюджет на Община Плевен…

Удължаване срока за прием на документи за съдебни заседатели за Районен съд - Плевен

170

       С решение на Временната комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд - Плевен се удължава срокът за приемане на документи до 31.01.2020 г. (включително). Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 30.01.2020 г.

185

     На проведеното на 20.01.2020 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 30 януари 2020 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 16.01.2020 г.

219

       На 16 януари 2020 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова" ще се проведе заседание на Общински съвет - Плевен.           С материалите, които предстои…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 19.12.2019 г.

376

    На 19 декември 2019 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова" ще се проведе заседание на Общински съвет - Плевен.       С материалите, които предстои да бъдат…

Приемане на декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

257

Комисията по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество при Общински съвет - Плевен започва приемането на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ, в срок от 06.12.2019 г. до 12.12.2019 г. Публикувани…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 28.11.2019 г.

319

     На 28 ноември 2019 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова" ще се проведе заседание на Общински съвет - Плевен.       С материалите, които предстои да бъдат…

СЪОБЩЕНИЕ

385

   Считано от 11.10.2019 г., Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен, избрана с Решение №059/28.01.2016 г. на ОбС - Плевен преустановява приемането…