Съобщения

Заседание на Общински съвет - Плевен на 15.11.2023 г.

423

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 15 ноември 2023 г. (сряда) от 10.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” ще се проведе заседание…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 28.09.2023 г.

246

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с…

Покана за публично обсъждане на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Плевен за 2022 год.

156

П О К А Н А за публично обсъждане на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2022 - 31.12.2022 година   На основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.60, ал.1 от Наредба №10 за…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 31.08.2023 г.

292

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 24.08.2023 г.

186

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1, т.2 и чл. 43, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието…

Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен

845

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд - Плевен, избрана с решение №1400/29.06.2023 г./ на Общински съвет - Плевен публикува СПИСЪК на допуснатите до…

Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Плевен

1050

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Районен съд - Плевен, избрана с решение №1401/29.06.2023 г./ на Общински съвет - Плевен публикува СПИСЪК на допуснатите до…

Удължаване срока за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Плевен

292

С решение на Временната комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд - Плевен се удължава срокът за приемане на документи до 31.07.2023 г. (включително). Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт…

Удължаване срока за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен

196

С решение на Временната комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд - Плевен се удължава срокът за приемане на документи до 31.07.2023 г. (включително).   Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната…

Заседание на Общински съвет - Плевен на 27.07.2023 г.

101

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с…

ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - ПЛЕВЕН

265

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН На основание Решение №1365/27.06.2019 г. на Общински съвет - Плевен и във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт   О Б Я В Я В А   подбор на 99 кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането…