Временни и др. комисии

Наблюдателна комисия към Общински съвет - Плевен

Председател:     Генади Тодоров - зам.- председател на Общински съвет - Плевен

Членове:         1. Владислав Монов - общински съветник 

                          2. Ивайло Петков - общински съветник  

                          3. инсп. Светлана Бояджиева - председател на пробационен съвет в РСИН Плевен, Звено при ОСИН Плевен

                          4. гл.инсп. Ваня Тихова - представител на Затвор - Плевен

                          5. Огнян Стоядинов, инспектор в отдел "Инспекторат", служител в администрацията на Община Плевен - секретар на Комисията

                          6. Витан Кожухаров - инспектор в отдел "Инспекторат", служител в администрацията на Община Плевен