Новини

понеделник, 25 септември 2017 22

Промяна в състава на Комисията за разпределение на средствата за подпомагане на граждани с репродуктивни проблеми

Промяна в състава на Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен, прие на днешното си заседание Общински съвет -…

понеделник, 25 септември 2017 77

Общинският съвет гласува дофинансиране на паралелки в четири училища

Общински съвет - Плевен прие решение за дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2017/2018 година. Решението касае четири учебни заведения в…

понеделник, 25 септември 2017 64

Промениха Наредбата за дейността на религиозните общности на територията на община Плевен

Общински съвет - Плевен прие изменение на Наредба №13 за регламентиране дейността на религиозните общности на територията на община Плевен. Решението бе прието с 38 гласа "за", 1…