Новини

вторник, 06 декември 2022 13

Предлагат промени в наредбата за финансово подпомагане на спортните клубове в община Плевен

вторник, 06 декември 2022 37

План-сметката за такса битови отпадъци за 2023 г. на община Плевен влиза за обсъждане в комисии в Общинския съвет

петък, 25 ноември 2022 171

ОбС гласува средства за енергийно обследване и изготвяне на проекти за модернизация на уличното осветление в седем села