Новини

четвъртък, 24 септември 2020 63

Закупуват допълнителна техника по трансграничен проект, изпълняван от Община Плевен

четвъртък, 24 септември 2020 71

Местният парламент прие Общия устройствен план на Плевен

четвъртък, 24 септември 2020 50

ОбС – Плевен прие за сведение справка за изпълнение на общинския бюджет за първото полугодие