Председателски съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

МАНДАТ 2019 - 2023

     1. Мартин Митев

     2. Бойко Тодоров

     3. Васил Петков

     4. Владислав Монов

     5. Йордан Василев

     6. Николай Маринов

     7. Павлинка Микова

     8. Петя Василева

     9. Ристем Халкоглу

     10. Свилен Атанасов

    11. Свилен Трифонов

    12. Христо Таслаков