Групи в ОбС - Плевен - състав

       Със заявление с вх.№ОбС-0003-1/19.03.2020 г. до Председателя на Общински съвет - Плевен е регистрирана групата общински съветници "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" със следния състав и ръководство:

 1. Свилен Маринов Атанасов - Председател
 2. Бойко Йорданов Тодоров
 3. Венцислав Антонов Крамолински
 4. Генади Тодоров Тодоров
 5. Емануил Атанасов Аргилашки
 6. Калин Орлинов Кръстев
 7. Моника Събева Чочева - Лилакова
 8. Толя Димитрова Първанова

    Със заявление с вх.№ОбС-0020-1/19.03.2020 г., актуализирана със заявления с вх.№ОбС-0020-2/11.06.2020 г.; вх.№ОбС-0020-3/11.06.2020 г.; вх.№ОбС-0020-4/12.06.2020 г.; вх.№ОбС-0020-5/15.06.2020 г. до Председателя на Общински съвет - Плевен е регистрирана групата общински съветници "ГЕРБ" със следния състав и ръководство:

 1. Вeселка Йосифова Лилова
 2. Владислав Димитров Монов - заместник - председател
 3. Генади Кирилов Динков
 4. Мартин Тодоров Митев
 5. Цветелин Ненчев Горанов

   Със заявление с вх.№ОбС-0034-1/19.03.2020 г. до Председателя на Общински съвет - Плевен е регистрирана групата общински съветници "МК "Демократична България - Обединение (ПП СДС, ПП БЗНС)" със следния състав и ръководство:

 1. Христо Ивайлов Таслаков - Председател
 2. Бойко Димитров Янчев
 3. Евгения Иванова Бързашка - Христова 
 4. Мария Ангелова Монова
 5. Милчо Здравков Илиев
 6. Пепо Василев Петков - Заместник - председател

  Със заявление с вх.№ОбС-0039-1/19.03.2020 г. до Председателя на Общински съвет - Плевен е регистрирана групата общински съветници "БДЦ - Български Демократичен Център" със следния състав и ръководство:

 1. Йордан Василев Василев - Председател
 2. Георги Спасов Славов
 3. Николай Емилов Маринов - Заместник - председател
 4. Росен Симеонов Височков  - Секретар

  Със заявление с вх.№ОбС-0045-1/19.03.2020 г. до Председателя на Общински съвет - Плевен е регистрирана групата общински съветници "ДПС - Движение за права и свободи" със следния състав и ръководство:

 1. Ристем Мехмед Халкоглу - Председател 
 2. Васил Методиев Петков 
 3. Тамер Исмаилов Куртанов - Заместник - председател

С​ъс заявление с вх.№ОбС-0017-1/19.03.2020 г. до Председателя на Общински съвет - Плевен е регистрирана групата общински съветници "ВМРО - БНД" със следния състав и ръководство:

 1.   Павлинка Йорданова Микова - Председател 
 2.   Борислав Пламенов Георгиев
 3.   Десислава Иванова Иванова 
 4.   Светослав Александров Доков