Групи в ОбС - Плевен - състав

В съответствие с чл.41, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и  взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 годинаобявявам регистрираните групи на общинските съветници в специалния Регистър при Председателя на Общинския съвет:

І. Група “ЗА ПРОМЯНА - БСП И ПК "Тракия” – регистрирана въз основа на заявление с вх.№ ОбС-0077/21.12.2015 г.

Ръководство:

Председател: Цветко Цветков

 

Членове по азбучен ред:

1. Анжела Пламенова Георгиева

2. Антон Георгиев Георгиев

3. Бойко Йорданов Тодоров

4. Емил Кирилов Райков

5. Цветко Петров Цветков

 

ІІ. Група "АБВ", регистрирана въз основа на заявление с вх.№ОбС-0078/21.12.2015 г. 

Ръководство:

Председател: Цветан Методиев Антов

Заместник - председател: Стефан Димитров Петков

Секретар: Юлиян Александров Йовков

 

Членове по азбучен ред:

1. Стефан Димитров Петков

2. Цветан Методиев Антов

3. Юлиян Александров Йовков 

 

ІІІ. Група "ДПС", регистрирана въз основа на заявление с вх.№ОбС-0080/21.12.2015 г.; изм. със заявление с вх.№ОбС-0080-1/23.10.2017 г.

Ръководство:

Председател: Ленко Дайчев Тодоров

Заместник - председател: Шенсес Яшаров Азизов

Секретар: Ристем Мехмед Халкоглу

Членове по азбучен ред:

1. Ленко Дайчев Тодоров

2. Ристем Мехмед Халкоглу

3. Шенсес Яшаров Азизов

 

ІV. Група "Плевен може - Плевен побеждава", регистрирана въз основа на заявление с вх.№ОбС-0081/21.12.2015 г. и актуализирана въз основа на заявления с вх.№ОбС-0081-1/10.05.2016 г., вх.№ ОбС-0081-2/09.08.2016 г., вх.№ ОбС-0081-3/09.08.2016 г. и вх.№ ОбС-0081-4/11.10.2016 г., вх.№ ОбС-0081-5/18.12.2017 г.

Ръководство:

Председател: Георги Петков Велков

Заместник - председател: Пепо Василев Петков

Секретар: Сузан Ваит Зечири

 

Членове по азбучен ред:

1. Георги Петков Велков

2. Катя Атанасова Христова

3. Красимир Владимиров Владов

4. Милчо Здравков Илиев

5. проф.Начко Илиев Тоцев

6. Пепо Василев Петков

7. Сузан Ваит Зечири

 

V. Група "ГЕРБ", регистрирана въз основа на заявление с вх№обС-0082/21.12.2015 г.

Ръководство: 

Председател: д-р Йордан Георгиев Георгиев 

Заместник - председател: Диана Милкова Данова

 

Членове по азбучен ред:

1. Владислав Димитров Монов

2. Дарин Ангелов Ангелов

3. Диана Милкова Данова

4. д-р Йордан Георгиев Георгиев

5. Йордан Христов Грижов

6. Мартин Тодоров Митев 

7. Пенчо Василев Дреновски

8. Петя Крумова Василева

9. Христослав Михайлов Михайлов

10. Цветомир Руменов Генчев

 

. Група "БДЦ", регистрирана въз основа на заявление с вх.№ ОбС - 0140/15.01.2016 г. и актуализирана въз основа на заявление с вх.№ОбС-0140-1/17.07.2017 г.

Ръководство:

Председател: Бойко Димитров Янчев

Заместник - председател: Николай Емилов Маринов

 

Членове по азбучен ред:

1. Бойко Димитров Янчев

2. Здравко Хараламбиев Георгиев

3. Йордан Василев Василев

4. Николай Емилов Маринов

5. Тодор Стефанов Бузев

 

VІІ. Група "Патриоти за Плевен", регистрирана въз основа на заявление с вх.№ОбС-0492/10.08.2016 г. и актуализирана въз основа на заявления с вх.№ОбС-0492-1/30.08.2016 г.; вх.№ ОбС-0492-2/18.10.2016 г.; вх.№ОбС-0492-3/14.11.2016 г., вх.№ОбС-0492-4/25.01.2017 г. и вх.№ОбС 0492-5/09.06.2017 г.

Ръководство:

Председател: Христомир Христов

Заместник - председател: Адриан Асенов

Заместник - председател: Светослав Доков

Членове по азбучен ред:

1. Адриан Христов Асенов

2. Марина Николаева Андреева

3. Марияна Димитрова Илиева

4. Николай Николов Маринов

5. Светослав Александров Доков

6. Христомир Цанков Христов

7. Христофор Петков Дочев