Заседание на Общински Съвет - Плевен на 30.05.2024 г.

474

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30 май 2024 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена  Димитрова” ще се проведе заседание на Общински съвет – Плевен .

Заседанията на Общински съвет - Плевен се излъчват на живо на страницата на Общински съвет - Плевен - https://obs.pleven.bg/bg/izlachvane-na-zasedaniya-na-zhivo