Ръководство на общински съвет Плевен

Председател: Мартин Тодоров Митев

+ 359 064/ 801 108
+ 359 064/ 824 893
obs@pleven.bg
Всяка сряда от 14.00 ч. до 16.00 ч.
Лично на адрес – гр.Плевен, пл.”Възраждане” № 2, ІІ етаж, стая № 35 или на телефон: + 359 877/ 11 28 79

 

Мартин Митев е роден на 11 април 1971 г. По образование е икономист. Завършил е Стопанска академия „Димитър Ценов” – гр. Свищов, специалност „Международни икономически отношения”. След това завършва и магистратури по „Здравен мениджмънт” и „Застрахователно и социално дело“  в същата академия. Професионалната си кариера започва в Медицински университет - Плевен и УМБАЛ - Плевен. През периода декември 2009 г. – октомври  2013 г. е директор на РЗОК – Плевен, а от ноември 2013 до май 2015 г. - изпълнителен директор на МБАЛ „Света Марина“ – гр. Плевен. От май 2015 г. до юни 2017 г. заема отново поста директор на РЗОК - Плевен. Хонорован преподавател е към Медицински университет - Плевен.

Мартин Митев е втори мандат в Общински съвет - Плевен. През мандата 2011 – 2015 г. е общински съветник и председател на групата съветници от ГЕРБ. От ноември 2015 година е избран за Председател на Общински съвет - Плевен. Семеен, с две дъщери.


Заместник - председатели:

Бойко Йорданов Тодоров

Бойко Тодоров е роден на 19 юли 1979 г. в Плевен. Завършил е ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - бакалавър „Педагогика” и магистър „Финанси”. Има повече от осем години опит в банковата сфера с прекъсване за една година, по време на която е бил директор на „Дирекция бюро по труда” - Плевен, в момента е управител на банков клон на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД. Издигнат е за общински съветник в Общински съвет - Плевен от Коалиция за промяна /БСП и ПК "Тракия"/. Семеен, с едно дете.


Здравко Хараламбиев Георгиев

Здравко Георгиев е 38-годишен, висшист, завършил е специалност „Международни икономически отношения”. Избран е за общински съветник в Общински съвет - Плевен, мандат 2015-2019 от листата на политическа партия „Български демократичен център - БДЦ”. Председател е и на групата съветници "БДЦ" Общински съветник трети мандат.


 

Петя Крумова Василева

Петя Василева e магистър по английска филология от СУ „Кл. Охридски”. Работила е като учител по английски език в ГПЧЕ - Плевен, асистент по английски език във ВНВВУ „Г. Бенковски” - Долна Митрополия, Директор на училища по езици и компютри „Фарос” - Плевен. От 2006 г. е собственик и управител на Образователен център „Комлед”. В Общински съвет – Плевен е трети мандат от групата на ПП ГЕРБ. В настоящия мандат оглавява ПК "Култура, вероизповедания и международна дейност" и специализираните комисии по решаване на жилищните нужди на гражданите и по разпределяне на средства за съфинансиране на проекти в сферата на културата. Петя Василева е съучредител на Фондация „Св. Иван Рилски” за подпомагане на жени с рак на гърдата и управител на Фондация „Родова памет”. Семейна, с три деца и с внучка.


Пепо Василев Петков

Пепо Петков е роден на 12 октомври 1962 година. Завършил е Стопанска академия „Д.А.Ценов“ - гр. Свищов, специалност „Стопански и финансов контрол“ - бакалавър и специалност „Бизнес анализ“ - магистър. Има професионален опит в изготвяне на проектна документация и кредитиране. От април 2008 г. до момента е регионален мениджър на „Изи Асет Мениджмънт“ АД, гр.Плевен.

Пепо Петков е втори мандат в Общински съвет - Плевен. Избран е за общински съветник в Общински съвет - Плевен, мандат 2015-2019 от листата на МК „Плевен може - Плевен побеждава“. В настоящия мандат е председател на ПК по „Бюджет и финансова политика“.

 


 

 

 


ИНЖ.НИКОЛАЙ НИКОЛОВ МАРИНОВ

Николай Николов Маринов е роден на 19.12.1949 г. в с. Горна Митрополия, област Плевен. Завършил е средно образование в ЕСПУ „Анастасия Димитрова" - гр. Плевен, след което висше във ВИХВП - гр.Пловдив, специалност „инженер-технолог". Има следдипломни квалификации в Държавен технологичен институт - Москва, Русия и в Агенцията по приватизация „Тройханд“ - Берлин, Германия. Завършил е магистратура по Инженерна педагогика във ВМЕИ - София и магистратура като агроном по Растителна защита в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски". Има 10-годишен стаж като учител в ТХВП - Червен бряг. Автор е на 4 учебника, 77 научни разработки и 5 международни научни доклада. Занимава се със собствен бизнес и земеделие.

Николай Николов Маринов е избран за общински съветник в Общински съвет - Плевен, мандат 2015-2019 от листата на от ПП „НФСБ“. Член е на постоянните комисии по образование, устройство на територията, екология и земеделие. Семеен, с едно дете.