Ръководство

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

 доц.д-р Иван Малкодански     
 
 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

Бойко Йорданов Тодоров

Васил Методиев Петков

Генади Тодоров Тодоров

Генадий Гешев Пъшев

Захари Величков Дончев

Наталия Стефанова Цанева

Николай Емилов Маринов

Петя Крумова Василева