Постоянни комисии

1. Стопанска политика и транспорт 

 1.  Юлиян Йовков – председател
 2.  Станислав Иванов – зам.-председател
 3.  Людмил Софрониев – зам.-председател
 4. Тихомир Стойков
 5. Светослав Доков
 6. Йордан Василев
 7. Ленко Тодоров
 8. Стефан Милев
 9. Герасим Петков
 10. Камен Горанов
 11. Борислав Щерев

 

2. Бюджет и финансова политика 

 1. Наталия Цанева – председател 
 2. Чавдар Христанов – зам.-председател
 3. Стефан Милев– зам.-председател
 4. Герасим Петков
 5. Васил Петков
 6. Захари Дончев
 7. Светослав Доков
 8. Ивайло Петров
 9. Станислав Иванов

3. Общинска собственост и инвестиционна политика 

 1. Бойко Тодоров – председател
 2. Данаил Раденцов – зам.-председател
 3. Владислав Монов
 4. Борислав Щерев
 5. Христо Таслаков
 6. Димчо Дешев
 7. Захари Дончев
 8. Борислав Георгиев
 9. Людмил Софрониев

4. Култура, читалища, вероизповедания и международна дейност

 1. Димчо Дешев – председател
 2. Петя Василева – зам.-председател
 3. Христо Таслаков – зам.-председател
 4. Ристем Халкоглу
 5. Веселка Лилова
 6. Ева Маринова – Найденова
 7. д-р Павлин Стефанов
 8. Николай Маринов
 9. Чавдар Христанов

5. Образователна политика, наука и иновации

 1. Ева Маринова – Найденова – председател
 2. Веселка Лилова – зам.-председател
 3. Петя Василева
 4. Ангел Цанков
 5. Владислав Николов
 6. Чавдар Христанов
 7. Генадий Пъшев
 8. Захари Дончев
 9. Людмил Софрониев

6. Младежки дейности, спорт и туризъм

 1. Камен Горанов – председател 
 2. Генадий  Пъшев – зам.-председател
 3. Росен Височков
 4. Ивайло Минков
 5. Емил Шишманов
 6. Генади Тодоров
 7. Данаил Раденцов
 8. Георги Георгиев
 9. д-р Павлин Стефанов

7. Здравеопазване и социална политика 

 1. доц.д-р Бисер Борисов – председател
 2. д-р Павлин Стефанов – зам.-председател
 3. Ангел Цанков
 4. д-р Антонио Василев
 5. Ивайло Петров
 6. Димчо Дешев
 7. Данаил Раденцов

8. Устройство на територията, екология, земеделие и гори

 1. инж. Йордан Василев – председател
 2. Герасим Петков – зам.-председател
 3. д-р Антонио Василев – зам.-председател
 4. Ристем Халкоглу
 5. Ивайло Минков
 6. Юлиян Йовков
 7. Георги Георгиев
 8. Владислав Монов
 9. Ленко Тодоров

9. Обществен ред и сигурност 

 1. Борислав Георгиев – председател
 2. Генади Тодоров – зам.-председател
 3. Емил Инджиян
 4. Ивайло Петров
 5. Емил Пеев
 6. Емил Шишманов
 7. Николай Маринов

10.Законност и контрол по изпълнение на решенията 

 1. Емил Пеев – председател
 2. Васил Петков – зам.-председател
 3. Владислав Николов
 4. доц.д-р Бисер Борисов
 5. Борислав Щерев

11.Противодействие на кoрупцията

 1. Тихомир Стойков – председател 
 2. Емил Инджиян – зам.-председател
 3. Васил Петков
 4. Наталия Цанева
 5. Бойко Тодоров