Постоянни комисии - състав

Постоянна комисия по "Стопанска политика и транспорт":

1. Христослав Михайлов Михайлов - Председател

2. Владислав Димитров Монов

3. Емануил Атанасов Аргилашки

4. инж.Йордан Василев Василев

5. Моника Събева Чочева - Лилакова 

6. Пепо Василев Петков

7. Светослав Александров Доков

8. Христо Ивайлов Таслаков - Заместник - председател

9. Христомир Цанков Христов

 

Постоянна комисия по "Бюджет и финансова политика":

1. Пепо Василев Петков - Председател

2. Албена Симеонова Върбанова

3. Валентина Бенова Вълчанова - Заместник - председател

4. Генади Кирилов Динков

5. Георги Спасов Славов

6. Емануил Атанасов Аргилашки

7. Светослав Александров Доков

8. Стефан Димитров Петков

9. Толя Димитрова Първанова

 

Постоянна комисия по "Общинска собственост и инвестиционна политика":

1. Владислав Димитров Монов - Председател

2. Бойко Йорданов Тодоров

3. Борислав Пламенов Георгиев 

4. Валентина Бенова Вълчанова

5. Димитър Карамфилов Карамфилов - Заместник - председател

6. Калин Орлинов Кръстев 

7. Моника Събева Чочева - Лилакова

8. Свилен Петров Трифонов

9. Юлиян Александров Йовков

 

Постоянна комисия по "Култура, вероизповедания и международна дейност":

1. Петя Крумова Василева - Председател

2. Албена Симеонова Върбанова

3. Веселка Йосифова Лилова

4. Калин Орлинов Кръстев

5. Моника Събева Чочева - Лилакова 

6. Николай Емилов Маринов - Заместник - председател

7. Павлинка Йорданова Микова 

8. Тамер Исмаилов Куртанов

9. Христо Ивайлов Таслаков

 

Постоянна комисия по "Образователна политика и читалищна дейност":

1. Цветелин Ненчев Горанов - Председател 

2. Георги Петков Велков

3. Евгения Иванова Бързашка - Христова - Заместник - председател

4. Павлинка Йорданова Микова

5.  Петя Крумова Василева

6. Ристем Мехмед Халкоглу

7. Росен Симеонов Височков - Заместник - председател

8. Свилен Маринов Атанасов

9. Толя Димитрова Първанова 

 

Постоянна комисия по "Младежки дейности, спорт и туризъм":

1. Йордан Христов Грижов - Председател

2. Бойко Димитров Янчев - Заместник - председател 

3. Бойко Йорданов Тодоров 

4. Веселка Йосифова Лилова

5. Десислава Иванова Иванова 

6. Росен Симеонов Височков

7. Стефан Димитров Петков

 

Постоянна комисия по "Здравеопазване и социална политика":

1. д-р Евгения Иванова Бързашка - Христова  - Председател

2. Васил Методиев Петков

3. Георги Спасов Славов

4. Димитър Карамфилов Карамфилов

5. Илиян Славейков Йончев - Заместник - председател

6. д-р Йордан Георгиев Георгиев - Заместник - председател

7. Юлиян Александров Йовков

 

Постоянна комисия по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори":

1. инж.Йордан Василев Василев - Председател

2. Албена Симеонова Върбанова

3. Борислав Пламенов Георгиев

4. Георги Петков Велков - Заместник - председател

5. д-р Йордан Георгиев Георгиев 

6. Йордан Христов Грижов 

7. Ленко Дайчев Тодоров

8. Ристем Мехмед Халкоглу

9. Свилен Маринов Атанасов

 

Постоянна комисия по "Обществен ред и сигурност":

1. Николай Емилов Маринов - Председател

2. Бойко Димитров Янчев - Заместник - председател

3. Генади Тодоров Тодоров 

4. Десислава Иванова Иванова 

5. Ленко Дайчев Тодоров

6. Тамер Исмаилов Куртанов

7. Цветелин Ненчев Горанов - Заместник - председател

 

Постоянна комисия по "Законност и контрол по изпълнение на решенията":

1. Свилен Петров Трифонов - Председател

2. Васил Методиев Петков

3. Генади Кирилов Динков - Заместник - председател

4. Генади Тодоров Тодоров 

5. Илиян Славейков Йончев 

6. Христомир Цанков Христов

7. Христослав Михайлов Михайлов