Постоянни комисии - състав

Постоянна комисия по "Стопанска политика и транспорт":

1. Христослав Михайлов Михайлов - Председател

2. Владислав Димитров Монов

3. Емануил Атанасов Аргилашки

4. инж.Йордан Василев Василев

5. Моника Събева Чочева - Лилакова 

6. Пепо Василев Петков

7. Светослав Александров Доков

8. Христо Ивайлов Таслаков - Заместник - председател

9. Христомир Цанков Христов

 

Постоянна комисия по "Бюджет и финансова политика":

1. Пепо Василев Петков - Председател

2. Валентина Бенова Вълчанова - Заместник - председател

3. Генади Кирилов Динков

4. Георги Спасов Славов

5. Емануил Атанасов Аргилашки

6. Милчо Здравков Илиев

7. Светослав Александров Доков

8. Стефан Димитров Петков

9. Толя Димитрова Първанова

 

Постоянна комисия по "Общинска собственост и инвестиционна политика":

1. Владислав Димитров Монов - Председател

2. Бойко Йорданов Тодоров

3. Борислав Пламенов Георгиев 

4. Валентина Бенова Вълчанова

5. Димитър Карамфилов Карамфилов - Заместник - председател

6. Калин Орлинов Кръстев 

7. Моника Събева Чочева - Лилакова

8. Свилен Петров Трифонов

9. Юлиян Александров Йовков

 

Постоянна комисия по "Култура, вероизповедания и международна дейност":

1. Петя Крумова Василева - Председател

2. Веселка Йосифова Лилова

3.  Калин Орлинов Кръстев

4. Мария Ангелова Монова

5. Моника Събева Чочева - Лилакова 

6. Николай Емилов Маринов - Заместник - председател

7. Павлинка Йорданова Микова 

8. Тамер Исмаилов Куртанов

9. Христо Ивайлов Таслаков

 

Постоянна комисия по "Образователна политика и читалищна дейност":

1. Цветелин Ненчев Горанов - Председател 

2. Евгения Иванова Бързашка - Христова - Заместник - председател

3. Мария Ангелова Монова

4. Павлинка Йорданова Микова

5.  Петя Крумова Василева

6. Ристем Мехмед Халкоглу

7. Росен Симеонов Височков - Заместник - председател

8. Свилен Маринов Атанасов

9. Толя Димитрова Първанова 

 

Постоянна комисия по "Младежки дейности, спорт и туризъм":

1. Йордан Христов Грижов - Председател

2. Бойко Димитров Янчев - Заместник - председател 

3. Бойко Йорданов Тодоров 

4. Веселка Йосифова Лилова

5. Десислава Иванова Иванова 

6. Росен Симеонов Височков

7. Стефан Димитров Петков

 

Постоянна комисия по "Здравеопазване и социална политика":

1. д-р Евгения Иванова Бързашка - Христова  - Председател

2. Васил Методиев Петков

3. Венцислав Антонов Крамолински -  Заместник - председател

4. Георги Спасов Славов

5. Димитър Карамфилов Карамфилов

6. д-р Йордан Георгиев Георгиев - Заместник - председател

7. Юлиян Александров Йовков

 

Постоянна комисия по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори":

1. инж.Йордан Василев Василев - Председател

2.  Борислав Пламенов Георгиев

3. Христо Ивайлов Таслаков - Заместник - председател

4. д-р Йордан Георгиев Георгиев 

5. Йордан Христов Грижов 

6. Ленко Дайчев Тодоров

7. Милчо Здравков Илиев

8. Ристем Мехмед Халкоглу

9. Свилен Маринов Атанасов

 

Постоянна комисия по "Обществен ред и сигурност":

1. Николай Емилов Маринов - Председател

2. Бойко Димитров Янчев - Заместник - председател

3. Генади Тодоров Тодоров 

4. Десислава Иванова Иванова 

5. Ленко Дайчев Тодоров

6. Тамер Исмаилов Куртанов

7. Цветелин Ненчев Горанов - Заместник - председател

 

Постоянна комисия по "Законност и контрол по изпълнение на решенията":

1.  Васил Методиев Петков

2. Венцислав Антонов Крамолински

3. Генади Кирилов Динков - Заместник - председател

4. Генади Тодоров Тодоров 

5. Христомир Цанков Христов

6. Христослав Михайлов Михайлов