Общинските фирми представят финансови справки за работата си пред комисии в Общинския съвет

205

Финансови справки с резултатите към 30 юни 2019 г. на търговските дружества с общинско участие ще бъдат представени този месец в заседанията на две от постоянните комисии към Общински съвет - Плевен. Информации пред ПК по “Стопанска политика и транспорт” и ПК по „Бюджет и финансова политика” ще представят: „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, „ДКЦ ІІI - Плевен” ЕООД, „Инжстрой” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, „Тибор” ЕАД и ОП „Управление на общински земи и гори“.

Съгласно изискванията на чл.41, ал.4 от Наредба № 8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества, управителните органи на дружествата в едномесечен срок след изтичане на всяко тримесечие представят пред Постоянната комисия по „Стопанска политика и транспорт” на Общинския съвет писмен анализ на финансовите резултати на дружеството за изтеклия период с натрупване. Анализите са  придружени и от отчети за приходите и разходите, баланс и доклад на контрольора за съответната фирма. Освен в Стопанската комисия, справките са предмет на обсъждане и в ПК по бюджет, информира председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

Пълните финансови справки от общинските фирми, постъпили в деловодството на ОбС - Плевен, са публикувани на официалната страница на местния парламент /https://obs.pleven.bg/bg//, категория „Заседания“/ „Заседания на постоянни комисии“/ „Материали за заседания на постоянни комисии през месец август 2019 г.“ https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-avgust-2019-g

Предстои насрочване на дати за заседанията на двете постоянни комисии.

 

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Постоянните комисии в Общинския съвет…

понеделник, 17 февруари 2020
46

Единственият у нас Институт по…

петък, 14 февруари 2020
144

Общински съвет - Плевен не…

четвъртък, 13 февруари 2020
98

Общински съвет - Плевен с…

четвъртък, 13 февруари 2020
108