Материали за заседания на постоянни комисии през месец август 2019 г.

Дата: петък, 26 юли 2019

Дата: петък, 26 юли 2019

Файлове:

Дата: петък, 26 юли 2019

Файлове:

Дата: четвъртък, 15 август 2019

Файлове: