Покана за публично обсъждане на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Плевен за 2021 год.

216

П О К А Н А

за публично обсъждане

на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2021 - 31.12.2021 година

 

На основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.60, ал.1 от Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен, Ви каним да присъствате на публично обсъждане на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2021 - 31.12.2021 год.

Материалът е публикуван на интернет страницата на Общински съвет - Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец септември 2022 - https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-septemvri-2022-g 

Публичното обсъждане ще се проведе на 01.09.2022 год. (четвъртък) от 17.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен, сграда "Гена Димитрова".

 

Мартин Митев

Председател на Общински съвет – Плевен