Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Плевен за 2020 год.

273

П О К А Н А

за публично обсъждане

на Отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 година

 

На основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.60, ал.1 от Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен, Ви каним  да присъствате на публично обсъждане на Отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2020 - 31.12.2020 год.

Материалът е публикуван на интернет страницата на Общински съвет - Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец септември 2021 - https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-septemvri-2021-g

Публичното обсъждане ще се проведе на 13.09.2021 год. от 17.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова", при спазване на противоепидемичните мерки.

 

Мартин Митев

Председател на Общински съвет – Плевен