Покана за обществено обсъждане на Отчет за изпълнение на Бюджет 2019 на Община Плевен

549

П О К А Н А

за обществено обсъждане

на Отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 година

 

На основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.60, ал.1 от Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен, Ви каним  да присъствате на обществено обсъждане на Отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2019 - 31.12.2019 год.

Материалът е публикуван на интернет страницата на Общински съвет - Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец август 2020 -https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-avgust-2020-g

Общественото обсъждане ще се проведе на 13.08.2020 год. от 17.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова" при спазване на всички разписани противоепидемични мерки.

 

Мартин Митев

Председател на Общински съвет – Плевен