Влиза в сила новата Наредба №17 за местните такси и цени на услугите

258

Новата Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен влиза в сила. Нормативният акт бе приет от Общински съвет – Плевен на редовното заседание в края на септември с 35 гласа "за", 1 "против" и 4 "въздържал се".

Предложението за новата Наредба №17 бе гледано на две поредни заседания от Общински съвет - Плевен - през август и септември. Причината е, че  със заповед на областния управител Мирослав Петров решението за промените, прието на сесията през август, бе върнато за ново обсъждане и прегласувано от местните парламентаристи на заседанието през септември.

Новата Наредба №17 /https://obs.pleven.bg/bg/naredbi/naredba-17-za-opredelyaneto-i-administriraneto-na-mestnite-taksi-i-tseni-na-uslugi-na-teritoriyata-na-obshtina-pleven/ е публикувана на страницата на Общински съвет - Плевен / https://obs.pleven.bg/bg/ в раздел „Документи“/ “Нормативна уредба“/„Наредби“. Една от причините, наложили приемането й, са нормативни изменения от последните години, които налагат актуализация на терминологията и изменение в наименованието на част от услугите. В новата Наредба №17 допълнително са определени такси за приетите нови почасови услуги и съботно-неделни посещения в системата на предучилищното и училищно образование в община Плевен. Техният размер е посочен в Приложение №2, Раздел ІІ от Наредбата.

Свалете в PDF