Председателят на Общинския съвет организира обществено обсъждане на отчета на Бюджет 2019 на Община Плевен

218

Председателят на Общински съвет - Плевен, Мартин Митев организира обществено обсъждане на отчета на изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2019 - 31.12.2019 год. Обсъждането ще се проведе на 13 август  /четвъртък/ от 17.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".

„Общественото обсъждане на отчета на Бюджет 2019 се организира на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.60 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен“, информира относно процедурата Мартин Митев. Съгласно Закона за публичните финанси след публичното обсъждане на изпълнението на общинския Бюджет 2019 Общинският съвет на Плевен трябва да приеме отчета не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната.

Във връзка с предстоящото обсъждане на отчета на Бюджет 2019 на Община Плевен всеки може да се запознае с материала на интернет страницата на Общински съвет - Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец август 2020 -https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-avgust-2020-g

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Закупуват допълнителна техника по трансграничен…

четвъртък, 24 септември 2020
63

Местният парламент прие Общия устройствен…

четвъртък, 24 септември 2020
71

ОбС – Плевен прие за…

четвъртък, 24 септември 2020
50

Допълниха процедурата в общинската Наредба…

четвъртък, 24 септември 2020
48