Общинският съвет заседава през октомври по 17 предложения

112

Общински съвет - Плевен, се събира на 17 октомври за последното си заседание за този мандат. „С решение на Председателския съвет сесията е насрочена за 17 октомври /четвъртък/ от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред включва 17 предложения“, информира председателят на местния парламент Мартин Митев.

Първа точка в дневния ред на съветниците е предложение за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Плевен. На основание Закона за съдебната власт, избраната в тази връзка от местния парламент Временна комисия проведе процедура по избор и предлага на Окръжен съд – Плевен списък с 50 кандидати.

На това заседание ще бъдат отчетени средствата за командировъчни разходи на председателя на Общинския съвет и кмета на Общината за периода 01.07.2019 г. - 30.09.2019 г. Ще бъде представен и отчет за изпълнение на решенията на местния парламент за периода 04.2018 г. - 07.2018 година.

Предложение за изменение на годишната инвестиционна програма на Общината влиза под номер 6 в дневния ред, веднага след което следва обсъждане на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година за постъпленията от местни приходи и разходи за местни дейност, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за същия период.

На тази сесия съветниците ще преразгледат и свое решението, прието на заседанието през септември, касаещо промяна в Общинската транспортна схема. Ще бъдат обсъдени и предложения за съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в 11 общински училищата и за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот за изграждане на състезателно БМХ трасе в Плевен.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за  заседанието, са публикувани на страницата на Общински съвет - Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“ / „Заседания на Общински съвет“ - https://obs.pleven.bg/bg/zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-17102019-g

 

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

12 октомври - Ден на…

събота, 12 октомври 2019
73

Дългогодишният преподавател Любка Ванкова събра…

петък, 11 октомври 2019
86

Общинският съвет заседава през октомври…

четвъртък, 10 октомври 2019
113

Постоянните комисии заседават на 14…

четвъртък, 10 октомври 2019
66