Общинският съвет заседава на 28 май отново в зала „Катя Попова“

260

Общински съвет - Плевен, се събира за заседание на 28 май /четвъртък/ от 09.00 часа отново в зала „Катя Попова“. С оглед опазване здравето на всеки, заседанието ще бъде при закрити врати и спазване на всички противоепидемични мерки и указания!

Предварителният дневен ред на предстоящата сесия включва 19 предложения.

Първа точка е предложената нова Наредба за условията и реда за ползване на спортните обекти, собственост на Община Плевен, отложена в две поредни заседания. Веднага след това съветниците ще обсъдят промени и в общинската Наредба №14, регламентираща търговската дейност на територията на общината.

Предложение за приемане от Община Плевен на дарение от ПП „Движение Да, България“, представляващо мобилно приложение за електронно присъствено и неприсъствено гласуване за провеждане на сесиите на Общинския съвет, е трета точка в дневния ред на предстоящата сесия. Освен мобилното приложение дарението включва и обучение на локалните IT администратори за работа с него, както и текуща поддръжка на приложението.

Общинският съвет предстои да вземе решение и относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг. Ще бъде разгледано и изменение на общинската Инвестиционна програма за 2020 г.

На заседанието на 28 май ще бъде разгледано предложение и за допълнение на приетото миналия месец решение за освобождаване изцяло или частично на физически и юридически лица - ползватели на терени и наематели на нежилищни обекти - общинска собственост, както и концесионери по сключени концесионни договори от задължения за заплащане на местни такси, наеми и концесионни вноски. Предложението касае допълнение на взетото решение с даване на съгласие за освобождаване изцяло от задълженията за наемни вноски за съответен период от време и на лицата - наематели на търговски обекти в първия етаж от сградата на РУМ „Мизия" - собственост на „Тибор" ЕАД.

Допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен, влиза като седма точка в дневния ред на съветниците. Предложените промени са по повод създалата се кризисна ситуация в страната с епидемията от Ковид - 19, в резултат на което един от най-засегнатите сектори е този на културата. Идеята е да бъде подпомогната дейността на формациите и съставите, които са в застой и изпитват липса на финансови ресурси, като им се предостави възможност за финансово подпомагане на разработени от тях проекти, които да бъдат изцяло финансирани със средствата, заложени в Раздел III на Културния календар.

Дневният ред на майската сесия включва още: Предложение за  изменение на срока на решенията от март тази година за временна промяна в общинска транспортна схема; Предложение за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд за стопанската 2020 - 2021 г.; Предложения за проекти за подробен устройствени планове; др.

Всички материали, които Общински съвет – Плевен ще обсъжда на предстоящото си заседание, са публикувани на интернет страницата на институцията: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“ / „Заседания на Общински съвет / Материали за заседание на Общински съвет - Плевен на 28.05.2020 г. - https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-28052020-g

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Удължават срока на временно спрени…

петък, 25 септември 2020
52

Закупуват допълнителна техника по трансграничен…

четвъртък, 24 септември 2020
79

Местният парламент прие Общия устройствен…

четвъртък, 24 септември 2020
116

ОбС – Плевен прие за…

четвъртък, 24 септември 2020
72