ПГ по облекло и текстил в Плевен ще ползва временно сградата на закритото ОУ "Никола Й. Вапцаров", реши Общинският съвет

174

Професионалната гимназия по облекло и текстил „Христо Бояджиев“ в Плевен ще ползва безвъзмездно за учебния си процес базата на закритото ОУ „Никола Й. Вапцаров“ в града. Общинският съвет на Плевен прие решението единодушно на свиканата днес извънредна сесия. Съветниците заседаваха в Конферентната зала в сграда „Гена Димитрова” при спазване на противоепидемичните мерки, при закрити врати и излъчване на дебатите в реално време на интернет страницата на институцията: https://obs.pleven.bg/

Предложението за предоставяне безвъзмездно за управление на Професионална гимназия по облекло и текстил „Христо Бояджиев“ на бившата база на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ в града /нежилищен имот - публична общинска собственост, представляващ две масивни сгради с предназначение „за образование“, заедно с прилежащия поземлен имот/ бе единственото в дневния ред на свиканата сесия. В него се посочва, че в общинската администрация е постъпило заявление от директора на ПГ по облекло и текстил с искане гимназията да ползва временно базата на закритото ОУ „Никола Й. Вапцаров" - за периода от 16.09.2021 г. до 23.12.2021 г.

ПГОТ „Христо Бояджиев" е държавно учебно заведение и е на издръжка на Министерство на образованието и науката /МОН/. Гимназията е одобрена за финансиране по инвестиционна програма на МОН за 2021 г. за подмяна на дограма, топлоизолация и ремонт на климатичната и отоплителна инсталация на сградата, в която се помещава. За изпълнението на строително-монтажните работи вече има сключен договор с изпълнител и инвеститорски контрол, чието изпълнение трябва да започне след 15.09.2021 г. Това налага изнасяне на учебния процес в друга учебна база за определен период от време. При проведени разговори от страна на ръководството на ПГ по текстил с директори на други професионални гимназии в града и посещения на място на част от училищата е установено, че няма възможност за ползване на част от базите им за провеждане на обучение на учениците от гимназията. Като възможен вариант, след оглед и на базата на закритото ОУ „Н. Й. Вапцаров" в жк „Сторгозия", е установено, че сградата е в добро общо състояние и е подходяща за нормален учебен процес. ОУ „Никола Й. Вапцаров“ - гр. Плевен бе закрито, считано от 01.09.2020 г. след решение от 30.07.2020 г. на Общински съвет - Плевен и съгласно Заповед от 30.09.2020 г. на МОН.

След обсъждане Общинският съвет реши, че е налице фактическата възможност базата на закритото ОУ „Никола Й. Вапцаров“ в града да бъде предоставена за нуждите на ПГ по облекло и текстил за срок от 16.09.2021 г до 23.12.2021 г. Положително становище по въпроса има и от РУО – Плевен.

 

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Общинският съветник Георги Славов с…

понеделник, 20 септември 2021
39

Мартин Митев, председател на ОбС…

сряда, 15 септември 2021
183

Отчетът на общинския бюджет за…

вторник, 14 септември 2021
83

ПГ по облекло и текстил…

четвъртък, 09 септември 2021
175