Новини

петък, 28 април 2017 51

Планират ремонти на основни пътни участъци в Плевен по партньорски проект

Предвиденият размер на бюджета за планираните дейности на Община Плевен е до 5 500 000 евро, от които собственият принос е в размер на 2 % или до 110 000 евро

петък, 28 април 2017 59

Общинският съвет даде съгласие за проект за обновяване на парк „Гривица“

Проектът е по Програмата за трансгранично сътрудничества „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 -2020“

четвъртък, 27 април 2017 91

Приеха отчетите на търговските дружества с общинско участие

Точка втора от решението на местния парламент гласи, че управителните органи на фирмите за този период не се освобождават от отговорност