Заседания на постоянни комисии за разглеждане проекта за бюджет на Община Плевен за 2024 г.

Дата: сряда, 31 януари 2024

Дата: четвъртък, 08 февруари 2024

Файлове: