Заседания на постоянни комисии през м.септември 2023 г. за обсъждане Бюджета на Община Плевен за 2023 г.

Дата: понеделник, 04 септември 2023