Заседания на постоянни комисии през месец юни 2020 г.

Дата: понеделник, 08 юни 2020

Дата: понеделник, 08 юни 2020

Файлове:

Дата: понеделник, 08 юни 2020

Файлове:

Дата: понеделник, 08 юни 2020

Файлове:

Дата: четвъртък, 11 юни 2020

Файлове: