Заседания на постоянни комисии през месец декември 2020 г.

Дата: сряда, 04 ноември 2020

Дата: сряда, 04 ноември 2020

Файлове:

Дата: сряда, 04 ноември 2020

Файлове:

Дата: сряда, 04 ноември 2020

Файлове:

Дата: сряда, 04 ноември 2020

Файлове:

Дата: сряда, 04 ноември 2020

Файлове: