Заседания на постоянни комисии през месец февруари 2020 г.

Дата: вторник, 21 януари 2020

Дата: вторник, 21 януари 2020

Файлове:

Дата: вторник, 21 януари 2020

Файлове:

Дата: вторник, 21 януари 2020

Файлове:

Дата: вторник, 21 януари 2020

Файлове:

Дата: четвъртък, 30 януари 2020

Файлове:

Дата: четвъртък, 30 януари 2020

Файлове: