Заседания на постоянни комисии през месец април 2020 г.

Дата: понеделник, 23 март 2020

Дата: понеделник, 23 март 2020

Файлове:

Дата: понеделник, 23 март 2020

Файлове:

Дата: понеделник, 23 март 2020

Файлове:

Дата: понеделник, 23 март 2020

Файлове:

Дата: понеделник, 23 март 2020

Файлове: