Заседание на Общински съвет - Плевен на 30.05.2019 г.

Дата: сряда, 22 май 2019