Заседание на Общински съвет - Плевен на 29.11.2018 г.

Дата: четвъртък, 22 ноември 2018