Заседание на Общински съвет - Плевен на 29.08.2019 г.

Дата: четвъртък, 22 август 2019

Дата: четвъртък, 22 август 2019

Файлове: