Материали за заседание на Общински съвет - Плевен на 29.07.2021 г.

Дата: четвъртък, 22 юли 2021