Заседание на Общински съвет - Плевен на 27.06.2019 г.

Дата: четвъртък, 20 юни 2019