Заседание на Общински съвет - Плевен на 26.09.2019 г.

Дата: четвъртък, 19 септември 2019