Заседание на Общински съвет - Плевен на 26.07.2018 г.

Дата: четвъртък, 19 юли 2018