Заседание на Общински съвет - Плевен на 25.07.2019 г.

Дата: четвъртък, 18 юли 2019