Заседания на Общински съвет - Плевен на 27.02.2020 г. и на 28.02.2020 г.

663

     На проведеното на 17.02.2020 г. заседание на Председателския съвет бяха насрочени заседания на Общински съвет - Плевен на 27 февруари 2020 г. (четвъртък) от 9,00 часа и на 28 февруари 2020 г. (петък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".

       С материалите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да се запознаете в меню "Заседания на Общински съвет".