Заседание на Общински съвет - Плевен в зала "Плевен" на 29.10.2020 г.

331

С оглед спазване на всички разписани противоепидемични мерки и указания във връзка с COVID - 19, октомврийското заседание на Общински съвет - Плевен ще се проведе в зала „Плевен“ в сградата на Областна администрация. 

Заседанието на Общински съвет - Плевен, е на 29 октомври 2020 г. (четвъртък) от 9,00 часа