Заседание на Общински съвет - Плевен на 31.08.2017 г.

407

      На проведеното на 22.08.2017 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 31 август 2017 г. (четвъртък) от 09,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова”.

       С материалите, които предстои да бъдат обсъдени,  можете да се запознаете в меню "Заседания на общински съвет".