Заседание на Общински съвет - Плевен на 30.07.2020 г.

549

На проведеното на 21.07.2020 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 30 юли 2020 г. (четвъртък) от 9,00 часа в зала "Плевен" в сградата на Областна администрация - Плевен (пл."Възраждане" №1).

С материалите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да се запознаете в меню "Заседания на Общински съвет".