Заседание на Общински съвет - Плевен на 30.04.2020 г.

639

На 30 април 2020 г. (четвъртък) от 09.00 часа в зала "Катя Попова" ще се проведе закрито заседание на Общински съвет - Плевен.

С материалите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да се запознаете в меню "Заседания на Общински съвет".