Заседание на Общински съвет - Плевен на 30.01.2020 г.

620

     На проведеното на 20.01.2020 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 30 януари 2020 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".

     С материалите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да се запознаете в меню "Заседания на Общински съвет".