Заседание на Общински съвет - Плевен на 29.08.2019 г.

114

    На проведеното на 20.08.2019 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на  29 август 2019 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".

       С материалите, които предстои да бъдаг разгледани, можете да се запознаете в меню "Заседания на Общински съвет".