Заседание на Общински съвет - Плевен на 28.10.2021 г.

402

     На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл.28, ал.1, изр.2 и чл.43, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18, ал.1, т.2, чл. 43, ал.2 и чл.47, ал.1, изр.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 - 2023 г. на 28 октомври 2021 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова” ще се проведе закрито заседание на Общински съвет - Плевен.

      С материалите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да се запознаете в меню "Заседания на Общински съвет".

      Заседанията на Общински съвет - Плевен се излъчват на живо на страницата на Общински съвет - Плевен – https://obs.pleven.bg/bg/izlachvane-na-zasedaniya-na-zhivo.