Заседание на Общински съвет - Плевен на 28.05.2020 г.

598

На проведеното на 18.05.2020 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено закрито заседание на Общински съвет - Плевен на 28 май 2020 г. (четвъртък) от 09.00 часа в зала "Катя Попова".

С материалите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да се запознаете в меню "Заседания на Общински съвет".