Заседание на Общински съвет - Плевен на 27.07.2017 г.

396

      На проведеното на 18.07.2017 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 27 юли 2017 г. /четвъртък/ от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".

      С материалите, които предстои да бъдат обсъдени,  можете да се запознаете в меню "Заседания на общински съвет".