Заседание на Общински съвет - Плевен на 25.09.2017 г.

296

     На проведеното на 15.09.2017 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 25 септември 2017 г. (понеделник) от 09,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова”.

       С материалите, които предстои да бъдат обсъдени,  можете да се запознаете в меню "Заседания на общински съвет".