Заседание на Общински съвет - Плевен на 25.06.2020 г.

458

На проведеното на 16.06.2020 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 25 юни 2020 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".

С материалите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да се запознаете в меню "Заседания на Общински съвет".