Заседание на Общински съвет - Плевен на 24.09.2020 г.

426

На проведеното на 14.09.2020 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 24 септември 2020 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова"

С материалите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да се запознаете в меню "Заседания на Общински съвет".